Tietosuojaseloste ja käyttöehdot

Laadittu 24.5.2018
Päivitetty 26.6.2019

Rekisterinpitäjä
Jealha Oy, Y-tunnus 1547389-8
Siilitie 8a A, 00800 Helsinki
info@jealha.fi

Yhteyshenkilö
Tatu Hyvärinen, tatu.hyvarinen@jealha.fi

Käyttämällä Tapiolan Feenixin kotisivuja sitoudut sivuston käyttöehtoihin. Jealha Oy pidättää oikeuden muuttaa kotisivuja, niiden sisältöjä sekä kotisivujen käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja käsitellään rekisterinpitäjien ja asiakkaan / tilaajan välisen sopimuksen mukaisten velvotteiden ja oikeuksien täyttämiseksi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi

Asiakasrekisteri

Käsittelemme henkilötietoja:

a) perustuen vuokrasopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimitilojen hallinnointi, vuokrankanto, asiakasviestintä, yhteydenpito asiakkaisiin sekä tilastointi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimitilavälittäjille, jotka ovat osallisena vuokrasopimuksen syntymisessä. Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu palveluyrityksille.

b) perustuen asuntojen kauppakirjoihin, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittely tarkoitus on asuntokaupan mahdollistaminen, asiakasviestintä, yhteydenpito asiakkaisiin ja tilastointi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa rakennusliikkeelle, joka on vastannut kunkin asuinkohteen rakentamisesta. Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu palveluyrityksille.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), vuokrista ja maksuista, tiedot vuokratuista toimitiloista, ostetuista asunnoista ja palveluista ja niiden muutoksista ja käytöstä sekä muut vuokrattuihin toimitiloihin ja myytäviin asuntoihin liittyvät tiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta vuokrasopimuksen kautta, asunnon kauppokirjoista sekä sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Markkinointirekisteri

Käsittelemme henkilötietoja perustuen henkilön suostumukseen, joka tapahtuu lähettämällä yhteydenottopyyntö. Henkilötietoja ei luovuteta Jealha Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhteydenottolomakkeen täyttämisen yhteydessä, puhelimitse, sähköpostitse tai asiakastapaamisista.

Käytämme tallentamiamme tietoja kohdennettuun asiakasmarkkinointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyillä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”), ellei tietojen käsittely tai säilyttäminen perustu sopimussuhteeseen.

Tarkistus-, oikaisu- ja poistopyynnöt lähetetään kirjallisesti. Voimme pyytää tarvittaessa henkilöllisyyden todistamista. Vastaamme pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Pyynnöistä voidaan veloittaa kohtuullinen korvaus.

Rekisterien suojaus

Noudatamme rekisterien käsittelyssä huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekistereitä pääsevät katsomaan ja käsittelemään vain sellaiset henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen luovutus ja siirto

Käyttämämme Googlen, WordPressin, Squarespacen, Facebookin ja palvelut voivat siirtää niihin tallennettuja tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Nämä Yhdysvalloissa sijaitsevia palvelimia hyödyntävät ohjelmistoyritykset ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelmään.

TIetoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten rakennusliikkeelle tai isännöitsijälle, rekisterinpitäjän ja asiakkaan / tilaajan välisten sopimusten mukaisesti ja/tai sopimuksen täyttämiseksi.

Evästeet ja muuta

Sivustomme kerää vierailuun liittyviä tietoja. Selaamalla sivustamme, käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön. Kerättyjä tietoja käytetään kävijäseurantaan ja -tilastointiin palvelun ja markkinoinnin kehittämiseksi. Näiden tietojen keräämiseen sivusto käyttää evästeitä (cookie). Eväste on selaimen tallentama tiedosto, jonka avulla selain voidaan tunnistaa seuraavan vierailun yhteydessä. Sivustomme on toteutettu WordPress -palvelussa ja siellä käytetään myös kolmannen osapuolten (kuten Google, Mailchimp ja Facebook) evästeitä. Meillä on myös Google Analytics käytössä kävijäseurantaa varten.

Jos et halua, että selaimesi tallentaa evästeitä, voit muuttaa selaimen asetuksia niin, että evästeitä ei käytetä, tai käyttää selainta yksityisessä tilassa.

Ilmoitamme mahdollisista tietoomme tulleista tietoturvaloukkauksista välittömästi henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joita tietojen loukkaus koskee.

Voimme tallentaa toimitilakiinteistöissämme videokuvaa ennaltaehkäisemään rikollisuutta ja selvittämään mahdollisia rikoksia. Tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain henkilökunnallamme. Nauhoja luovutetaan tarvittaessa viranomaisille erillisestä pyynnöstä.

Ota yhteyttä