Feenixin runkourakoitsijana toimii TRB Rakennustoimisto. TRB toteuttaa kohteen paalulaatan paikallavalutyöt, kellareiden paikallavalurakenteet, jälkijännitetyt holvit sekä rakennusten elementtiasennukset ja paikallavaluholvit.

Tällä hetkellä kohteen runkotöiden ja paikallavalutöiden ollessa käynnissä työmaalla työskentelee TRB Rakennustoimiston työntekijöinä tai aliurakoitsijoina 4 työnjohtajaa ja 30-40 asentajaa.

Ota yhteyttä